Vizim

VIZIM, prvi privatni Dom Zdravlja sa tradicijom i reputacijom kojom se ponosimo, ima izuzetnu čast i zadovoljstvo da Vam se predstavi.

Dom Zdravlja Vizim se nalazi u centru grada ispod skadarlije. Nastao je nakon 13 godina uspešnog rada Poliklinike VIZIM, i pored svoje centralne zgrade ima i svoju ordinaciju u zgradi Narodnog pozorišta gde leči sva 3 ansambla (opera, balet, drama). Kolektiv Doma Zdravlja VIZIM čini više od 40 stalno zaposlenih lekara i drugog medicinsko tehničkog osoblja. Radni deo Doma Zdravlja čine specijalističke ordinacije, ultrazvučni-doppler kabinet, kardiološki kabinet (sa ergometrijom, kompjuterizovanom spirometrijom, holterom EKG-a i TA, ehokardiografom i dopplerom srca), aparat za EEG mozga, ginekološka ordinacija sa kolposkopom, fizikalna medicina sa hidro i kinezi terapijom, laserima, magnetima, biostrujama, ultrazvukom, pedrijatrijsku, oftalmološku, dermatološku i stomatološku ordinaciju, službu medicine rada kao i kliničko-biohemijsku labaratoriju.

Terenska služba Doma Zdravlja VIZIM je opremljena paratom za EKG, aparatom za ultrazvuk i kompjuterizovanim labaratorijskim aparatom za rad na terenu.
Lekari doma zdravlja se bave daljim usavršavanjem i naučno istraživačkim radom i nosioci su brojnih stručnih nagrada na domaćim i međunaronim lekarskim kongresima. Takođe, ponosimo se time da Dom zdravlja VIZIM predstavlja nastavno-naučnu bazu Fakulteta organizacionih nauka.

www.vizim.co.rs

Dr Zorica Dinić
direktor ustanove