POS Materijal

Point of sale – najbrzi način da prenesete poruku do potrošača. Katalozi, bošure, lifleti…i još po nešto.