Moj Život

Portal mojzivot.rs će pokazati čitavoj Srbiji ono najbolje iz Vašeg grada ili opštine.
Portal mojzivot.rs pruža mogućnost da Vaš grad ili opština bude primer drugima, da Vi i Vaš način vođenja grada ili opštine postanete model donošenja uspešnih odluka.

Predstavićemo Vas i Vaš grad/opštinu onako kako Vi želite. Ako želite, predstavićemo i Vaše saradnike, javna preduzeća, najuspešnije firme iz Vaše opštine, sportske klubove. Obaveštavaćemo Vaše sugrađene i građane čitave Srbije o dešavanjima u Vašoj opštini.

Na portalu mojzivot.rs građani imaju mogućnost da traže savete, postavljaju pitanja, predstavljaju svoje ideje i ukazuju na probleme koje treba hitno rešiti u Vašem mestu. Želimo da predstavimo lokalne samouprave u pozitivnom smislu, a ne kao grupu ljudi koji su odgovorni za svaki problem sa kojim se susreću Vaši sugrađani.
Predstavićemo potencijale Vaše opštine svim građanima Srbije. Portal mojzivot.rs će imati i druge sadržaje koji su bitni za svakodnevni život i koji garantuju veliku posećenost…Under construction