O nama

Ideje koje nas dodirnu….Ideje koje nam menjaju perspektivu…inovativne, moderne….Ideje za ljude … ideje koje pokreću posao. Naš zadatak je kreativno razmišljanje i pretvaranje ideja u delo. Ne plašite se uspeha! Podelite ga sa drugima! Poboljsajte komunikaciju…pojačajte doživljaj…dosegnite novi nivo!

Web dizajn

Jeste li online? Web prezentacija ne samo da je obaveza, već predstavlja prekretnicu između onih koji postoje i svih ostalih…

Grafički dizajn/Štampa

Vizuelni identitet je jedan od najvaznijih načina komunikacije sa spoljnim okruženjem kompanije. Putem oblika, boja, …stvaramo doživljaj, stičemo utisak, podstičemo na razmišljanje, intrigiramo percepciju posmatrača….gradimo identitet!

 Video

Pokret…tok…poruka…prenesena mogućnost, želja…nadahnuće…mogućnosti su neograničene…

Fotografija

Tren! Savršena kompozicija toplog i hladnog, dubine, perspektive…u oku posmatrača momenat koji traje večno…kao i poruka koju prenosi!